مرکز تخصصی درمان

اهمیت توجه به مشکلات جنسی بر کسی پوشیده نیست و عوارض روحی و روانی، خانوادکی و اجتماعی آن بیش اط حد تصور عموم است. اساس درمان این مشکلات نیز تشخیص دقیق و صحیح نوع اختلال و علت یا علل آن می‌باش که می‌تواند از سردرگمی و مراجعات مکرر بیماران، هزینه‌های اضافی مالی، عوارض روحی و روانی و در افتادن به دام تبلیغات تجاری تا حد زیادی جلوگیری نماید [بیشتر بدانید…]

kidney-damage-graphic